Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace o otevření MŠ

Informace o obnovení provozu MŠ  Horní Třešňovec

V pondělí 25. 5. 2020 se děti mohou vrátit do mateřské školky žáci do školy. Těšíme se.  Platit však musí předepsaná hygienická pravidla.

 1. Běžný provoz začne 25. 5. 2020 s pracovní dobou od 6:30 – 16:00 h.
 2. Při cestě do školy i při pohybu před budovou školy se na děti i jejich doprovod vztahuje povinnost zakrytí nosu a úst a dodržení odstupu 2m.
 3. V prostorách školy se doprovázející osoba pohybuje vždy v roušce. V době od 7:40 do 7:55 h bude vstup do budovy umožněn jenom žákům, nikoli dětem a jejich doprovodu, abychom eliminovali kontakt dětských skupin. V budově děti ani pedagogové MŠ mít roušky nemusí.
 4. Dopolední blok stráví děti z větší části na školní zahradě.
 5. Stravování bude probíhat v běžné podobě.
 6. Při podezření na možné příznaky COVID-19 budou dodržena předepsaná opatření, kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje i spádová hygienická stanice.
 7. Důsledně bude prováděn zdravotní filtr – nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, …) nesmí do školy vstoupit.
 8. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin (bude ke stažení na webu školy). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do školy umožněn. Čestné prohlášení je zveřejněno samostatně na webu školy.

Osoby s rizikovými faktory

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např.
  2. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  3. b) při protinádorové léčbě,
  4. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Back to top

Skip to content