Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jak to bude 1. září?

Společně zahájíme školní rok 2022/2023. Sejdeme se v jednotlivých třídách v 8:00 h.

Seznámení s rozvrhem, plánovanými akcemi, předání potřebných informací, ale i sdílení prázdninových zážitků nám zaberou přibližně jednu vyučovací hodinu.  Pak se žáci mohou rozejít. Přednostně pro mladší bude otevřena školní družina. Na oběd mohou přijít všichni, kdo si ho  1.9.2022 nejpozději do 8:00 h přihlásí.

Věříme, už se většina našich žáků na nový začátek těší.

Back to top

Skip to content