Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení o konání voleb do ŠR


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
jsou vyhlášeny volby do školské rady (ŠR) na období 2021 – 2024. Budou se volit noví členové z řad zákonných zástupců.

Pokud chcete do ŠR kandidovat, příp. nějakého kandidáta navrhnout, zašlete své návrhy do 11. června 2021 na email zsms@hornitresnovec.cz

Volba zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021.

Hlasovací lístky i orazítkované obálky budou doručeny po žácích a v den voleb je můžete zalepené poslat zpět nebo je osobně do 16 h do školy přinést.

Více informací naleznete v příloze.

3. 6. 2021

Volby do ŠR 2021

Back to top

Skip to content