Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rodičům dětí z MŠ

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného
může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás
a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,
k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte
možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat
drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle
ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.
Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani
vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými
úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat
následujícími doporučeními:
 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání,
hygiena…);
 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid,
vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 dbejte na pravidelný režim;
 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi
i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání
a loučení, oslava tradic a výročí…);
 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,
hry „na něco“…);
 s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte
dětem k přečtenému otázky;
 společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte
se, hrajte společenské hry;
 využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy
odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné
činnosti, pohybové aktivity…);
 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují
orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se
samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace,
je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné
a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,
abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si
to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.

Zdroje a materiály
Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:
• www.predskolaci.cz
• www.detsky-web.cz
• www.hrajeme-si.cz
Výtvarné a tvořivé činnosti:
• krokotak.com
• www.tvorivedeti.cz
• www.sikovny-cvrcek.cz
• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
Publikace:
Ahoj, já jsem korona
Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět
vzhůru nohama, může být náročné. Náměty, jak vést
rozhovor dítěte s dospělými o nastalé zátěžové situaci.
Ilustrovanou brožurku najdete na webu MŠM (sekce Nejčastější dotazy ke koronaviru).

Back to top

Skip to content