Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rodičům dětí z MŠ

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného
může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás
a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,
k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte
možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat
drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle
ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.
Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani
vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými
úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat
následujícími doporučeními:
 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání,
hygiena…);
 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid,
vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 dbejte na pravidelný režim;
 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi
i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání
a loučení, oslava tradic a výročí…);
 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,
hry „na něco“…);
 s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte
dětem k přečtenému otázky;
 společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte
se, hrajte společenské hry;
 využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy
odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné
činnosti, pohybové aktivity…);
 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují
orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se
samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace,
je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné
a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,
abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si
to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.

Zdroje a materiály
Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:
• www.predskolaci.cz
• www.detsky-web.cz
• www.hrajeme-si.cz
Výtvarné a tvořivé činnosti:
• krokotak.com
• www.tvorivedeti.cz
• www.sikovny-cvrcek.cz
• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
Publikace:
Ahoj, já jsem korona
Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět
vzhůru nohama, může být náročné. Náměty, jak vést
rozhovor dítěte s dospělými o nastalé zátěžové situaci.
Ilustrovanou brožurku najdete na webu MŠM (sekce Nejčastější dotazy ke koronaviru).

Back to top

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Měření

Cookies, které se používají ke sledování interakce uživatelů a zjišťování možných problémů. Pomáhají nám zlepšovat naše služby poskytnutím analytických údajů o tom, jak uživatelé využívají tuto stránku. Více informací o souborech cookie..

_gat, _ga, _gid

Nezbytné

Tyto cookies jsou důležité pro správnou funkčnost webových stránek a musí být sledovány. Více informací o souborech cookie..

gdpr, wordpress_*, a11y-*

Skip to content