Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zahájení školního roku 2023/2024

První školní den 4.9.2023

V případě pěkného počasí proběhne zahájení na školní zahradě v 8.00 h, pokud bude pršet, prvňáčky s rodiči i ostatní žáky přivítáme v prostorách školy. Prvňáčci si přinesou aktovku, do které si uloží své první učebnice a sešity.

Rodiče i žáci budou seznámeni s rozvrhem, plánovanými akcemi na celý rok. Líčení prázdninových zážitků a rozdání učebnic a sešitů zvládneme do 9.00 h. Pak se žáci mohou rozejít domů.

Pro žáky  1. – 4. ročníku bude otevřena školní družina do 15.00 h.

Na oběd mohou přijít všichni, kdo si ho 4.9.2023 nejpozději do 8.00 h přihlásí na tel. čísle: 736 629 767.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok.

Back to top

Skip to content