Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zápis do 1. třídy

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec,

okres Ústí nad Orlicí, Horní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun

tel: 465 321 582, 736 629 767, e-mail: zsms@hornitresnovec.cz, datová schránka: o9q83d

 

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

na základě opatření MŠMT bude i letos zápis do 1. tříd probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Den zápisu je stanoven na 7. 4. 2021. Zákonní zástupci dítěte pouze podají písemnou žádost doloženou kopií rodného listu dítěte.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání můžete podat od 1. 4. 2021 do 7. 4. 2021, a to datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou, popř. osobně ve škole.

Výsledky správního řízení budou zveřejněny na webu a budově školy 15. 4. 2021.

Těšíme se, že po ukončení mimořádných opatření stejně jako v loňském roce uspořádáme pro budoucí prvňáčky ve škole setkání, při němž se blíže seznámí s prostředím školy i s p. učitelkami.

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku:

Pro školní rok 2021/22 byla stanovena tato kritéria, podle kterých budou přednostně žáci přijímáni v tomto pořadí:

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu – 5 bodů.
  2. Děti, jejichž starší sourozenec je žákem školy – 2 body.

Ve školním roce 2021/22 je možné přijmout 6 dětí.

 

Informace k odkladu povinné školní docházky:

V případě, že budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, žádost podanou ke dni zápisu je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Back to top

Skip to content