Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude ZÁPIS DO MŠ HORNÍ TŘEŠŇOVEC opět organizován bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zákonní zástupci si stáhnou žádost z našich webových stránek www.zsms@hornitresnovec.cz a vyplní ji.

Žádost poté doručí některým z níže uvedených způsobů do MŠ v období

od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 7. 5. 2021:

  1. do datové schránky – o9q83d
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Horní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun
  4. formou osobního předání ředitelce po předchozí domluvě – 465 321 582.

Zpět Vám bude zasláno registrační číslo, pod kterým najdete výsledek rozhodnutí o přijetí.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže nákaze podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce toto doloží čestným prohlášením (najdete ho na druhé straně žádosti). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

K žádosti je tedy nutné doložit:

  • kopii očkovacího průkazu (čestné prohlášení o očkování dítěte je na žádosti)
  • prostou kopii rodného listu dítěte.

Výsledek zápisu bude vyvěšen na našich webových stránkách a na budově školy v pondělí 17. 5. 2021.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 465 321 582.

Mgr. Iva Vernerová, ředitelka školy

Back to top

Skip to content