Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Farma Gazda Bohumín

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: slepičky před snůškou, chovné kohouty, husokáčata mulard, housata, brojlerová kuřata, krmiva, vitamíny a doplňky pro drůbež.

Prodej se uskuteční 16. dubna a 6. května ve 14:00 u bývalého konzumu.

Back to top

Skip to content