Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ

FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Boženy Němcové 2625, 530 02 PARDUBICE
Tisková zpráva
Změna úředních hodin podatelen a pokladních hodin na všech územních pracovištích
Finančního úřadu pro Pardubický kraj
Od 1. 1. 2014 dochází ke změně úředních hodin všech podatelen Finančního úřadu pro
Pardubický kraj, tzn. podatelny Finančního úřadu pro Pardubický kraj i podatelen na všech
územních pracovištích:
pondělí: 8:00 – 17:00 hodin
úterý: 8:00 – 15:30 hodin
středa: 8:00 – 17:00 hodin
čtvrtek: 8:00 – 15:30 hodin
pátek: 8:00 – 14:00 hodin.
Dále dochází od 1. 1. 2014 ke sjednocení úředních hodin pokladen na všech územních
pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj:
pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin
středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin.
Úřední hodiny pro veřejnost zůstávají zachovány:
pondělí: 8:00 – 17:00 hodin
středa: 8:00 – 17:00 hodin.
V Pardubicích 3. ledna 2014
Ing. Hana Patočková
tisková mluvčí Finančního úřadu pro Pardubický kraj

Back to top

Skip to content