Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tříkrálová sbírka 2014 – poděkování a průběžné výsledky

Charita České republiky ve spolupráci s Obecním úřadem v Horním Třešňovci děkuje jménem svého asistenta všem spoluobčanům,

kteří se podíleli na zdárném průběhu tříkrálové sbírky. V naší obci se shromáždilo celkem 18 957 Kč.

Tříkrálová sbírka 2014 (staženo 343× )

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme za vaše příspěvky do kasiček, děkujeme koledníkům, že do našich domovů přinášejí přání zdraví, štěstí a pokoje, děkujeme našim asistentům, kteří sbírku organizují v místě svého bydliště za pomoci farností, skautů a jiných občanských spolků, děkujeme za spolupráci obecním a městským úřadům.

Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože také díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným.

Konkrétní výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na webu Oblastní charity: www.uo.charita.cz

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2014.

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 145, Letohrad

Back to top

Skip to content