Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace k placení poplatků za rok 2024

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍsplatný nejpozději do 31.3.2024.

Vážení občané, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

je vybírán ve dnech:

pondělí a ve středu 7.00-11.15 a 11.45-16.30
úterý a ve čtvrtek 7.00-11.15 a 11.45-15.00
pátek 7.00-11.15 a 11.45-14.30

! ! !  UPŘEDNOSTNĚTE PLATBY POPLATKŮ BEZHOTOVOSTNĚ ! ! !

Při platbě převodem uvede poplatník variabilní symbol následujícího složení:  XXXX – číslo popisné domu (např. pro č. p. 225 VS: 0225

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2023 se stanoví místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. 

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:500 Kč na osobu a kalendářní rok
Splatnost poplatku:jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku 
Způsob úhrady:bankovním převodem
 na pokladně Obecního úřadu

Pro platbu bankovním převodem:

Číslo bankovního účtu:110328664/0600

Při platbě převodem uvede poplatník variabilní symbol následujícího složení:  XXXX – číslo popisné domu (např. pro č. p. 225 VS: 0225)

Nárok na úlevu poplatku má:

poplatník, jehož bydliště či stavba je vzdálená více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic), úleva ve výši 50,- Kč.

Seznam čísel popisných vzdálených více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic): 38, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 69, 95, 102, 106, 108, 113, 125, 127, 128, 134, 138, 144, 151, 162, 171, 172, 189, 191, 195, 196, 198, 200, 202, 205, 209, 223 a 234.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši nárok na úlevu může zaniknout.   Konkrétní výši poplatků Vám sdělí účetní Petra Marková, tel. č. 465 321 583 e-mail: obec@hornitresnovec.cz

Telefonní kontakty:
 při reklamaci nesvezení nádoby: 493 646 340
 při reklamaci poničení nádoby: 493 646 344

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮsplatný nejpozději do 31.3.2024.

Sazba poplatku za psa je:

  1. za prvního psa 100,– Kč,
  2. za druhé psa téhož držitele 300,– Kč,
  3. za třetího a každého dalšího psa téhož držitele 2000,– Kč,
  4. za třetího a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,– Kč.

Ohlašovací povinnost, osvobození a úlevy do patnácti dnů ode dne změny na OÚ Horní Třešňovec.

Back to top

Skip to content