Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tříkrálová sbírka – 6. 1. 2024

Vážení spoluobčané,

tři králové se svým doprovodem a zapečetěnou pokladničkou vyjdou ke dveřím vašich domovů v Horním Třešňovci v sobotu 6. ledna 2024.

Vážení dárci, děkujeme za přispění do Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Každá koruna, kterou vložíte do pokladničky, pomáhá tam, kde je potřeba: lidem s hendikepem, nemocným a umírajícím, dětem bez dobrého rodinného zázemí a seniorům v nouzi. Na průběhu sbírky se podílejí tisíce dobrovolníků. Díky této sbírce může každý z nás začít nový rok dobrým skutkem.

Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky v roce 2024.

Back to top

Skip to content