Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tříkrálová sbírka 2024

Oblastní charita Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Obecním úřadem v Horním Třešňovci touto cestou děkují všem obyvatelům naší obce za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky a především za jejich stálou důvěru v tuto sbírku. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli s realizací letošní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme naše upřímné poděkování.

V letošním roce se do pokladniček vybralo 29 643,- Kč.

Back to top

Skip to content