Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

IREDO – integrovaná regionální doprava

Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny do dopravního integrovaného systému IREDO

Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do jednotného, neboli integrovaného dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy – společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravuje pro Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.

Pojďme si vysvětlit změny, které sebou integrovaná doprava a její zavedení přináší pro občany Pardubického kraje.

Optimalizace dopravy

Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, že společnost OREDO  zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tedy i hospodárněji, než je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohledem na zajištění přepravních potřeb obyvatel daného území. Na spojích, kde se trvale přepravuje méně cestujících, dojde k nasazení autobusů s menší kapacitou.  Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz nových spojů v dopoledních a večerních hodinách nebo o víkendech.

V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní provázanosti mezi autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové dopravy spočívá v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo páteřních autobusových linkách v pravidelných časových intervalech v tzv. taktu. Například každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.

Cestování na jeden jízdní doklad

Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Pardubického kraje. Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO budou také zapojeny České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.

Zónově relační tarif IREDO

Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší počet poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi. Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá kilometrickému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní částkou. V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby např. odpovídala dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné dopravy spravedlivější a přehlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce.

Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi

Dostatečný prostor musí být věnován projednávání nových jízdních řádů s obcemi. Právě starostové znají nejlépe přepravní potřeby svých občanů. V současné době jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády projednávány s dopravci.  Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně od 1. 7. do 16. 9. V tomto termínu budou také návrhy jízdních řádů zveřejněny na internetových stránkách www.oredo.cz.  První návrh vlakových jízdních řádů bude zveřejněn v týdnu od 13. 6. do 20.6. Občané budou mít možnost vznést připomínky písemně nebo prostřednictvím elektronického formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.oredo.cz. Pokud již nyní máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být v novém projektu řešeny, můžete nám je zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.

Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude systém IREDO – integrovaná regionální doprava Pardubický kraje – dobře plnit svůj účel, tedy sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními prostředky.

Back to top

Skip to content