Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kompostování

Mikroregion Severo-Lanškrounsko podporuje kompostování

V brzké době se dostane do rukou mnoha obyvatel Mikroregionu Severo-Lanškrounsko, jehož je vaše obec členem, kompostér o objemu 900 l, který byl pořízen z dotačního titulu. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí Praha.

Kompostování je velmi jednoduchý proces, díky němuž jsme schopni předcházet vzniku odpadu již v místě jeho vzniku a zároveň si pro svoji potřebu můžeme vytvořit velmi kvalitní produkt – kompost. Jsem přesvědčen, že díky kompostéru se stane domácí kompostování každodenní součástí vašeho života, a vy se tak zapojíte do procesu ekologického likvidování odpadu, který by byl jinak uložen na skládky. Skládkování je pro obec finančně velmi nákladnou záležitostí a pro životní prostředí velkou zátěží.

 

Kam kompostér umístit
Důležité je mít na paměti, že kompostér musí mít zabezpečený styk se zemí, neboť tím dochází k lepším rozkladným procesům bioodpadů. Zároveň se může nadměrná vláha z kompostu vsakovat do země. Je vhodné, aby donášková vzdálenost do kompostéru byla krátká a aby byl kolem kompostéru dostatečný prostor pro manipulaci s hotovým kompostem (kompost můžeme odebírat ze všech stran, a proto není vhodné ho umisťovat do rohu či přímo k plotu).

 

Co do kompostéru patří
– bioodpad z domácnosti (zbytky ovoce a zeleniny, káva, čaj, skořápky, zbytky pečiva, lepenka, papírové kapesníky a ubrousky);
– bioodpad ze zahrady (listí, tráva, posekané větve nebo štěpka z větví, piliny, kůra, popel ze dřeva);
– bioodpad z chovu hospodářských zvířat (podestýlka hospodářských zvířat a POZOR! pouze trus býložravých hospodářských zvířat);
– veškeré bioodpady rostlinného původu.

 

Co do kompostu vůbec nepatří
– maso a kosti;
– mléčné výrobky;
– velké množství vařené stravy;
– chemicky ošetřené materiály (nabarvené dřevo nebo štěpka z něj);
– jinak recyklovatelné materiály – sklo, plasty, kovy.

 

Čtyři základní pravidla kompostování
– obsah se nevrství, ale promíchává;
– musíme sledovat správnou vlhkost a vyvarovat se dvěma základním chybám kompostování – nadměrné vlhkosti kompostu, či jeho vysušení;
– čím menší částice do kompostéru dáme, tím rychleji bude kompostovací proces probíhat;
– kompostování je aerobní proces – probíhá za přístupu vzduchu, musíme tedy dbát na jeho provzdušňování v případě, že je kompost moc vlhký apod.

 

Jak využít hotový kompost
Hotový kompost je cenná surovina, která napomáhá navrácení bioodpadu zpět do půdy. Kompost nám pomáhá udržet kvalitu půdy a v některých případech ji může výrazně zvýšit. Obsah humusu v kompostu přispívá k jímavosti vody v půdě. Hotový kompost je tedy nedocenitelný při zúrodňování půdy, ale využijeme jej i při rekultivacích, skvěle se hodí ke všem plodinám a ocení ho zejména ovocné stromy, okrasné keře, a dokonce i trávníky. Taktéž jej můžeme využít i při domácím pěstování okrasných květin či zeleniny na balkonech, terasách či zahradách a polích.

Na závěr bych Vás chtěl požádat o spolupráci se zapojením se do projektu. Věříme, že pomocí kompostérů dokážeme předejít vzniku odpadu, který jinak končí v popelnicích. Bioodpad totiž tvoří až 50 % veškerého odpadu, a to je jen jeden z mnoha důvodů, proč stojí za to kompostování věnovat patřičnou pozornost. Proto neváhejte a o kompostér, který je zdarma, si požádejte na příslušném obecním úřadě.

Petr Helekal, předseda mikroregionu

Back to top

Skip to content