Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zápis dětí do Mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2015/2016

Nabízíme:
– Klidné rodinné prostředí.
– Vzdělávání dětí podle vlastního rámcového programu.
– Individuální přístup ke každému dítěti.
– Úzkou spolupráci se základní školou.
– Předplavecký výcvik.
– Návštěvy divadelních představení a kina.
– Besídky pro rodiče.
– Maškarní karneval.
– Den dětí.
– Rozloučení s předškoláky.
– Hru na zobcovou flétnu.
– Výuku anglického jazyka pro předškoláky a další zajímavé aktivity.

Všechny akce v době pobytu dětí v MŠ pod vedením učitelek.

– Rodiče si mohou vyzvednout přihlášku od 15. dubna v MŠ nebo u ředitelky školy.
– Vyplněnou přihlášku (potvrzenou od lékaře) vrátí do školy do 29. května 2015.
– Pokud přesáhne množství vrácených přihlášek počet míst v MŠ, rozhodne o zařazení do mateřské školy ředitelka školy.

Do MŠ mohou být přijaty i děti mladší tří let. Tyto děti musí při nástupu do MŠ zvládat základní hygienické návyky (nesmějí mít plínky ani na spaní), musí být částečně samostatné při přestrojování, sami se umět najíst a napít a říci si, co potřebují.

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

Back to top

Skip to content