Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení VAK

Vážení zákazníci,

již třetím rokem Vám nabízíme placení vodného a stočného formou zálohových plateb, prostřednictvím sdruženého poštovního inkasa (SIPO) nebo trvalým příkazem z bankovního účtu.

S potěšením Vám můžeme sdělit, že tento moderní způsob úhrady zvolilo do 15. 9. 2014 již 11.900 domácností v působnosti naší společnosti – což činí cca 70 % ze všech odběratelů (fyzických osob).

Opakovaně Vás informujeme, že v následujícím období budeme od našich odběratelů akceptovat platby pouze výše uvedenými způsoby. Tímto Vás znovu žádáme, abyste nejpozději do 30. 11. 2014 zvolili jednu z výše uvedených možností.

Upozorňujeme Vás, že platby v hotovosti jsou možné pouze v zákaznickém centru v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí.

Důvodem k tomuto opatření je především ekonomická úspora (nákladné zajišťování bezpečnosti našich technických pracovnic odloučených provozů při manipulaci s finanční hotovostí).

Formulář k vyplnění Vašich dat naleznete na našich webových stránkách www.vak.cz v sekci „Pro zákazníky“/„Formuláře ke smlouvě“. Při zavádění výše uvedených způsobů plateb Vám rádi poradíme, buď při Vaší osobní návštěvě některého z našich odloučených provozů VAK nebo v zákaznickém centru v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí, Slezská 350.

Upozorňujeme Vás také, že již nebude zasílána s fakturou složenka.

Vaše telefonické nebo elektronické dotazy směřujte na:

Jméno Funkce Telefon E-mail
Zdeňka Vacková Fakturace vodného a stočného 463 030 241 vackova@vak.cz
Milena Fiedlerová Oddělení smluvních vztahů 463 030 253 fiedlerova@vak.cz
Jana Bušinová Fakturace vodného a stočného 463 030 213 businova@vak.cz

Jablonné nad Orlicí dne 1. 10. 2014.                  Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti v. r.

Back to top

Skip to content