Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pokrytí mobilním signálem na územní obce Horní Třešňovec

JE POKRYTÍ MOBILNÍM SIGNÁLEM NA ÚZEMÍ OBCE HORNÍ TŘEŠŇOVEC DOSTATEČNÉ?

SDĚLTE NÁM SVÉ ZKUŠENOSTI.

Pardubický kraj oslovil mobilní operátory, kterým sdělil připomínky měst a obcí k pokrytí mobilním signálem. Dohodli se, že kraj předá operátorům přesné informace o tom, v kterých lokalitách je signál nedostatečný.

Protože i Horní Třešňovec má místa, kde mobilní signál kolísá či úplně chybí, žádáme vás o sdělení, kde se v obci setkáváte s nedostatečným pokrytím mobilním signálem. Své zkušenosti a údaje prosím sdělte prosím na obecní úřad (e-mail:obec@hornitresnovec.cz, telefon 465 321 583) do 25. 1. 2016. Uveďte prosím lokalitu (např. číslo popisné, případně doplněné o souřadnice z GPS), včetně operátora. Soupis míst předá obec Pardubickému kraji.

Back to top

Skip to content