Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sběr nebezpečného odpadu 6.10.2012

Odpad bude ukládán s vaší pomocí na nákladní automobil.

První zastávka je:
v 900 hodin u Národního domu

v 915 hodin u Kubešových na rozcestí

v 930 hodin u Hospody za vodou

v 945 hodin u Prouzů

a v 1000 hodin u Žabků

Sbírá se:   olej nespecifikovaný

kovový obal od škodlivin

agrochemický odpad včetně obalů

papír nebo lepenka znečištěné škodlivinami

sklo znečištěné

plasty znečištěné

barva, lepidla, pryskyřice

zářivky, výbojky s obsahem rtuti

olověné akumulátory, galvanické články

ojeté pneumatiky (ne z podnikatelské činnosti)

folie plastové

chemikálie

nepoužité léky

obaly od barev a ředidel

tlakové nádobky (spray)

televize, radiopřijímače

ledničky, mrazáky (pouze kompletní s kompresorem)

objemné odpady, linolea, koberce

Sběr nebezpečných odpadů 2012 (staženo 912× )

Back to top

Skip to content