Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Splatnost poplatků na rok 2019

Splatnost poplatků za odpad a psa pro rok 2019

Připomínáme občanům, že splatnost poplatků za odpad a psa byla stanovena do 31. března 2019. Sazba poplatku za odpad pro rok 2019 je 350 Kč za osobu. Nárok na úlevu poplatku mají:

  1. fyzická osoba, které je 1. ledna 2019 70 a více let, úleva ve výši 50,- Kč,
  2. dítě, které je 1. ledna 2019 mladší 15 let, úleva ve výši 100,- Kč,
  3. poplatník, jehož bydliště či stavba je vzdálená více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic), úleva ve výši 50,- Kč.

Sazba poplatku za psa pro rok 2019 je:

  1. za prvního psa 100,– Kč,
  2. za druhé psa téhož držitele 300,– Kč,
  3. za třetího a každého dalšího psa téhož držitele 2000,– Kč,
  4. za třetího a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu                                               300,– Kč.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši nárok na úlevu může zaniknout.   Konkrétní výši poplatků Vám sdělí účetní Hana Šilarová, tel. č. 465 321 583. Poplatky je možno hradit v hotovosti na obecním úřadě, převodem na účet obce č. 110 328 664/0600. Při platbě převodem uvede poplatník variabilní symbol následujícího složení:

10  2019  XXXX

11  2019  XXXX

Vysvětlivky:

10 – poplatek za odpad

11 – poplatek za psa

XXXX – číslo popisné domu (např. pro č. p. 225 koncovka 0225)

Seznam čísel popisných vzdálených více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic):

38, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 69, 95, 102, 106, 108, 113, 125, 127, 128, 134, 138, 144, 151, 162, 171, 172, 189, 191, 195, 200, 202, 205, 209, 223 a 234.

Upozornění pro držitele psů

Upozorňujeme občany, že každý držitel (majitel) psa má povinnost platit poplatek za psa. Vznik, změnu a zánik povinnosti je držitel povinen nahlásit obecnímu úřadu. Pohyb psů je upraven zákonem, volně pobíhat může pes pouze pod dohledem držitele psa. Pohyb bez doprovodu držitele je zakázán a za únik psa může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč! Žádáme tímto občany, aby měli své psy pod dohledem a nenechali je pobíhat bez dozoru! Upozorňujeme občany, že psi bez dozoru budou odchyceni a umístěni do útulku, což držitel zaplatí v plné výši.

Back to top

Skip to content