Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Splatnost poplatků za odpad a psa pro rok 2015

Splatnost poplatků za odpad a psa pro rok 2015

Připomínáme občanům, že splatnost poplatků za odpad a psa je 31. března 2015. Sazba poplatku pro rok 2015 je 350 Kč za osobu. Nárok na úlevu poplatku mají:

  1. fyzická osoba, které je 1. ledna 2015 70 a více let, úleva ve výši 50,- Kč,
  2. dítě, které je 1. ledna 2015 mladší 15 let, úleva ve výši 100,- Kč,
  3. poplatník, jehož bydliště či stavba je vzdálená více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic), úleva ve výši 50,- Kč.

Konkrétní výši poplatků Vám sdělí účetní Petra Marková, tel. č. 465 321 583. Poplatky je možno hradit v hotovosti na obecním úřadě, převodem na účet obce č. 110 328 664/0600 nebo dalšími způsoby dle daňového řádu. Při platbě převodem uvede poplatník variabilní symbol následujícího složení:

10 Y Y Y Y  Z  Z  Z  Z

11 Y Y Y Y Z Z  Z  Z

Vysvětlivky:

10 – poplatek za odpad

11 – poplatek za psa

Y Y Y Y – rok platby (2015)

Z Z Z Z – číslo popisné domu (např. pro č. p. 225 koncovka 0225)

Seznam čísel popisných vzdálených více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic):

38, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 69, 95, 102, 106, 108, 113, 125, 127, 128, 134, 138, 144, 151, 162, 171, 172, 189, 191, 195, 200, 202, 205, 209.

Back to top

Skip to content