Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Veřejné jednání zastupitelstva 17. 2. 2015

Veřejné jednání zastupitelstva obce se bude konat v úterý 17. února 2015 od 18:00 na Obecním úřadě v Horním Třešňovci.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

5. Výběrové řízení – „ZTV Urbanova stráň – komunikace“

6. Různé, diskuze

7. Schválení usnesení

8. Závěr

 

Back to top

Skip to content