Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tříkrálová sbírka – 2015

Charita České republiky ve spolupráci s Obecním úřadem v Horním Třešňovci děkují všem občanům Horního Třešňovce, kteří přispěli jakoukoliv částkou na účely Tříkrálové sbírky.

V naší obci se shromáždilo 17840,- Kč.

Velký dík patří i všem dětem a dospělým, kteří vlastní sbírku uskutečnili.003

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme našim asistentům v obcích, zástupcům obecních úřadů a farnosti.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček – pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková
Na Kopečku 356, Letohrad
tel. 734 769 713

Back to top

Skip to content