Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tříkrálová sbírka 2016

 

Charita České republiky ve spolupráci s Obecním úřadem v Horním Třešňovci děkují všem občanům Horního Třešňovce, kteří přispěli jakoukoliv částkou na účely Tříkrálové sbírky.

V naší obci se shromáždilo 19754,- Kč.

Velký dík patří i všem dětem a dospělým, kteří vlastní sbírku uskutečnili.

 

tříkrálová sbírka 2016

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2016

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme našim asistentům v jednotlivých obcích, zástupcům obecního úřadu, farnosti a všem, kdo pomáhají v obci sbírku organizovat.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček – pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak stala součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo pečovatelské služby.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2016.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková

Back to top

Skip to content