Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Volba prezidenta II. kolo

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta
České republiky ve dnech 25. a 26. ledna 2013
v obci Horní Třešňovec

V souladu ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

informuji voliče,

že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek dne 25. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 26. 1. 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 obce Horní Třešňovec
je zasedací místnost Obecního úřadu Horní Třešňovec 225,
pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnost a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým , nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány až ve volební místnosti.

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

V Horním Třešňovci, dne 14. 1. 2013

Jiří Marek, starosta obce

Back to top

Skip to content