Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zásadní změna autobusových jízdních řádů

Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Ing. Jaromír Dušek zaslal obcím ve čtvrtek 10.1.2013 dopis, ve kterém sděluje:

„Zastupitelstvo Pardubického kraje při svém jednání dne 13. 12. 2012 schválilo rozpočet Pk pro rok 2013, jehož součástí je i část vymezená pro autobusovou dopravní obsluhu. Snížený schválený objem finančních prostředků pro rok 2013 nás zavazuje objednat výrazně nižší objem autobusových kilometrů, než tomu bylo v  předcházejícím období. Vzhledem k tomu, že jakékoliv drobné zásahy do současného systému taktové autobusové dopravy by byly nekoncepční, a v  naprosté většině případů by znamenaly zhoršení dopravní obsluhy, považuji za jedinou možnost realizace rozpočtových omezení nabídnout celému Pk jako výchozí pozici pro změnu jízdního řádu s platností od 3.3.2013,

Na níže uvedeném odkazu máte k dispozici původní jízdní řady platné v roce 2011.

http://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/72728?managePreview=ok&language=1

Na dalším odkazu máte k dispozici současně platné jízdní řády.

http://www.oredo.cz/download.aspx?file=422e249d-8b08-4c3b-b9f3-65a107602138

———-
Výše uvedená plánovaná změna znamená návrat k autobusovým jízdním řádům, které v našem kraji platily před nástupem integrovaného dopravního systému IREDO.

Jízdní řády platné k 10.12.2011, které se týkají naší obce a ze kterých bude vycházet změna jízdních řádů s účinností od 3.3.2013, naleznete v  příloze. Termín jednání ohledně připomínek k těmto jízdním řádům je stanoven na 29. ledna 2013.
Vyzýváme proto občany, kteří mají připomínky k níže připojeným jízdním řádům, aby je uplatnili na obecním úřadu nejpozději do pátku 25. ledna 2013, a to osobně, písemně či elektronickou formou na e-mail: obec@hornitresnovec.cz. K připomínkám po tomto termínu již nebude možné přihlédnout!

http://www.pardubickykraj.cz/jr/L700985_101212_95234.pdf

http://www.pardubickykraj.cz/jr/L700994_101212_95243.pdf

http://www.oredo.cz/download.aspx?file=422e249d-8b08-4c3b-b9f3-65a107602138

Back to top

Skip to content