Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výroční valná hromada SDH Horní Třešňovec 2013

V sobotu 12.ledna jsme zahájili nový rok tradiční Výroční valnou hromadou. Ta stejně jako v loňském roce proběhla v Národním domě. Sál se brzy zcela zaplnil členy sboru a vyslanci z řad místních složek a okolních sborů. Poprvé k nám také zavítaly zástupci České Rybné. Starosta Petr Jelínek v úvodu všechny přítomné přivítal a pozdravil a poté předal slovo našemu kronikáři Václavu Melezíkovi, který nás podrobně seznámil s tím, co jsme dělali v loňském roce. Poté následovaly zprávy hospodáře, revizní zpráva, plán práce na letošní rok. V diskuzi jsme vyslechli zdravice od našich hostů a naplánovali Hasičský ples, který proběhne v pátek 15.února. Na závěr byli oceněni členové sboru za věrnost a za práci pro sbor. Valnou hromadu ukončila večeře a promítaní videa z loňského roku.

Fotky z výročky najdete na: http://hasiciht.rajce.idnes.cz/2013_-_Vyrocni_valna_hromada

Fotoklip z činnosti najdete na: http://www.youtube.com/watch?v=tuGHIefkU14

Pivní štafetu seřazenou podle časů najdete na: http://www.youtube.com/watch?v=xRdzhJ8sjY4

Sportovní klip najdete na: http://www.youtube.com/watch?v=l_ceRt4deiE

Back to top

Skip to content