Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrové řízení: správce Kulturního domu

Pracovní náplň- správce KD

Výběrové řízení- správce KD

OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ TŘEŠŇOVEC
Horní Třešňovec 225, 563 01 Lanškroun, IČ: 278939, www.hornitresnovec.cz
tel.: 465 323 549; 465 321 583; 724 186 225, e-mail: obec@hornitresnovec.cz ;

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Jan Dušek, starosta Obce Horní Třešňovec
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pozice: správce Kulturního domu
(dohoda o provedení práce na dobu určitou)s místem výkonu práce v Kulturním domě Horní Třešňovec, Horní Třešňovec 78, 563 01 Lanškroun

Předpoklady:
– způsobilost k právním úkonům.
Jiné požadavky:
– výborné organizační a komunikační dovednosti,
– časová flexibilita,
– znalost místních poměrů výhodou.
Náležitosti přihlášky:
– jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a podpis uchazeče.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v písemné podobě v zalepené obálce s označením „Výběrového řízení – správce Kulturního domu“ nejpozději do 12. 12. 2014 do 15:00 hodin na adresu Obecní úřad Horní Třešňovec, Horní Třešňovec 225, 563 01 Lanškroun.

Výběrové řízení proběhne v pátek 12. 12. 2014 od 17:00 na Obecním úřadě v Horním Třešňovci.

Jan Dušek
Dne 26. 11. 2014 starosta

Back to top

Skip to content