Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výroční valná hromada 2015

První akcí roku 2015 byla Výroční valná hromada, která se konala v sobotu 17. ledna v místním Kulturním domě. Na této akci uzavíráme a hodnotíme veškerou činnost předchozího roku a zároveň plánujeme, kam budou směřovat naše kroky v roce nadcházejícím.
Hlavním bodem letošní schůze byly volby do hasičského výboru. Každý člen sboru byl s předstihem tázán, zda má zájem zúčastnit se kandidatury, kam se nakonec dobrovolně přihlásilo 16 kandidátů. Nutno zmínit, že letošní členská účast na schůzi nebyla nijak valná a o to je to smutnější vzhledem k faktu, že se projednává takto důležitá věc, která se přímo týká chodu sboru. V současné době má náš sbor 87 členů, ale hlasovacích lístků se v urně sešlo „pouhých“ 50. Nicméně než došlo na samotné volby, bylo přítomnými odhlasováno snížení počtu členů výboru ze současných 15 na 13. Poté co proběhla tajná volba, následovalo sčítání hlasovacích lístků. Mezitím dostaly prostor další body programu jako napřiklad představení nových smaltovaných cedulí, které budou nyní zdobit budovy hasičárny a hasičského muzea. Hanka Šebrlová zastoupila našeho kronikáře Václava Melezínka a přednesla zprávu z činnosti sboru. Byli jsme seznámeni s výsledky revizní a hospodářské zprávy, odsouhlasili jsme si plán práce na příští rok a vyslechli zdravice hostů. Mezi nimi ani letos nechyběli zástupci obce, místních složek a sborů z okolních obcí. Delší cestu k nám měli snad jen hasičky z České Rybné, které nás ale přesto navštěvují již několikátým rokem. Letošní novinkou bylo pozvání našich sponzorů. Ti se bohužel nedostavili ve velkém počtu, a proto jim aspoň touto cestou děkujeme za projevenou podporu a doufáme v jejich přízeň i v dalších letech. Významným hostem byla paní Eva Faltusová, letos odstupující starostka OSH Ústi nad Orlicí. Vzhledem ke svému nabitému programu byla ale nucena zdržet se pouze pár minut. Nakonec došlo i na tradiční vyznamenání členů sboru a v letošním roce byla rozdána tato ocenění:

Stužka za věrnost
40let – Jiří Dvořák, Josef Fišera
30let – Karel Melezínek, Radomír Šebrle, Hana Šebrlová, Oldřich Štěpánek, Stanislav Cink, Petr Mačát st.
20let – Pavlína Tovtíková, Jiří Klíž, Zdeněk Kunc

Medaile za věrnost 10let – Miroslava Šilarová, Petr Mačát ml., Vojtěch Čajnák, Dana Motlová, Roman Plašiil

Medaile za zásluhy – Jitka Melezínková, Marie Plašilová, Pavel Fišera

Medaile za příkladnou práci – Lucie Langrová, Petra Havlová, Miroslava Šilarová, Vladimír Čajnák, Jan Blažek

Čestné uznání kraje – Petr Mačát st., Radomír Šebrle, Petr Jelínek

Čestné uznání sboru – Martina Jirásková

Mezitím bylo dokončeno sčítání volebních hlasů a bylo možné představit nové složení výboru SDH pro nadcházející období. Níže jsou uvedeni zvolení členové i včetně přidělených funkcí, které byly rozděleny na ustanovující schůzi výboru nasledujícího dne:
Petr Jelínek – starosta
Miroslav Šebrle – velitel
Petr Jirásek – náměstek starosty
Vladimír Čajnák – zástupce velitele
Petr Mačát ml. – strojník
Hana Šebrlová – jednatel
Žabková Lenka – hospodář
Václav Melezínek – kronikář
Karel Melezínek – referent prevence a výchovy mládeže
Miroslava Šilarová – referentka žen
Radek Šebrle – referent MTZ
Petr Mačát st. – člen výboru
Michal Marek – člen výboru

Revizní rada byla odsouhlasena v tomto složení:
Lucie Langrová
Dana Cinková
Stanislav Cink
Martina Jirásková

Nakonec jsme se odměnili chutnou večeří v podobě gulášku a poslední perličkou byla tradiční videa z uplynulé sezóny. Tady nás tentokrát trochu pozlobila technika, takže jedno z videí se nepodařilo shlédnout celé. Všechna videa jsou ale k dispozici na internetu na odkazu uvedeném níže, takže je můžete zkouknout v pohodlí domova.

Pro odkaz na fotogalerii z VVH klikněte ZDE

Během schůze jsme nezapomněli naplánovat ani nejblížší letošní akci, kterou bude oblíbený hasičský ples. Ten se uskuteční v pátek 20. února a my budeme rádi, když si přijdete zatančit za doprovodu již osvědčené kapely Letrando. Budeme se těšit!

Za SDH Martina Jirásková

Back to top

Skip to content