Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výroční valná hromada TJ Sokol – 12.3.2011

Jako každý rok, tak i letos jsme bilancovali loňský rok.

Členové Sokola, kterých máme k letošnímu roku 65, si vyslechli, jak jsme se v loňském roce vypořádali s tím, na čem jsme se na minulé VVH usnesli.  Zazněla i zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise, zpráva o činnosti hokejového klubu a naší organizace. Samozřejmě byl schválen plán práce na tento rok, výbor, revizní komise a po diskusi i usnesení na tento rok.

V diskusi jsme vyslechli zdravici starosty a ostatních organizací obce.

Ve zdravicích jsme byli pochváleni za to, že pro obec děláme velké množství akcí. Celkem je to skutečně takřka 20 akcí, což jsou 2 akce na měsíc. Krom toho máme 5 různých druhů cvičení za týden nejen pro ženy a dívky, ale i děti a rodiče s dětmi.

Po schůzi následovala zábava a tanec v rytmu hudby, která se linula z pultu dídžeje Standy.

V závěru musím reagovat na článek Petra Jiráska ohledně „lezení si do zelí“ v jednotlivých akcích. Je pravda, že akce jsou známy rok předem. I my děláme Turnaj v šachu a stolním tenise každý rok ve stejném termínu. To, že tam Klub žen přesunul ples, jsme bohužel netušili, ale reagovali jsme tak, že jsme posunuli začátek a účastníci turnaje se ve velké míře tohoto plesu účastnili. Přesun VVH byl podmíněn jediným volným termínem dídžeje Standy a myslím, že to určitě neovlivnilo účast na Dětském karnevale, který začínal po obědě a schůze až večer. Členové Sokola stihli obě akce. Je pravdou, že Pochod přes tři hrady je ve stejném termínu jako Florián. Ale opět je to akce, jejíž termín neovlivníme a začíná ráno, takže stihneme obě akce a na Floriána, kterého se účastníme každý rok, se už těšíme. Je pravdou, že když plánujeme akce v naší organizaci, máme problém se domluvit třeba i s naším HC. Tak to třeba vypadá i tak, že Turnaj v bowlingu je od sedmi do devíti a od čtvrt na deset začíná hokej. Proto nepišme články a mluvme mezi sebou o tom, jak to vlastně všechno ve skutečnosti je a jak spíše vzájemně podpořit účast na akcích složek obce. Pak z těchto článků vznikají závěry, které dělají jenom „zlou krev“. A tak navrhuji, abychom si udělali společnou schůzku všech složek a tam se domluvili.

Za TJ Sokol Lenka Marková

AKCE TJ Sokol 2011

Back to top

Skip to content