Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zákaz nakládání s povrchovými vodami

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,

z a k a z u j e

podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona, ve veřejném zájmu obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun.

více informací v příloze a na úřední desce

Veřejná vyhláška (staženo 275× )

úřední deska – veřejná vyhláška

Back to top

Skip to content