Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Veřejné jednání zastupitelstva – 16. 7. 2015

Veřejné jednání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 16. července 2015 od 18:00 na Obecním úřadě v Horním Třešňovci.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
4. Kanalizace
5. Pronájem obecních pozemků
6. Smlouvy
7. Žádost o koupi pozemků
8. Rozpočtové opatření
9. Diskuze, různé
10. Schválení usnesení
11. Závěr

 

Back to top

Skip to content