Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uzavírka silnice III/31117 – v Dolním Třešňovci

Uzavírka silnice III/31117 bude od 11. 7. 2015 do 12. 7. 2015 a od 18. 7. 2015 do 19. 7. 2015.
Od 11. 7. 2015 do 12. 7. 2015 a od 18. 7. 2015 do 19. 7. 2015 bude uzavírka silnice III/31117 v úseku od domu čp. 137 v Lanškrouně, část Dolní Třešňovec, po čp. 103 v Horním Třešňovci z důvodu výstavby kanalizace. Stavební práce provádí společnost ČAK CZ, s.r.o.
Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích od domu čp. 137 v Lanškrouně, část Dolní Třešňovec, po čp. 103 v Horním Třešňovci. Trasa objížďky je vedena obousměrně. Průjezd vozidel bude obousměrně řízen světelnými semafory.
Linkové autobusové spoje pojedou po stanovené objízdné trase. Zastávka Lanškroun, Dolní Třešňovec, u st. hosp. nebude po dobu uzavírky obsluhována.

Back to top

Skip to content