Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rozhodnutí o přijetí k PV

ZŠ a MŠ Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

 

Č. j. 18/2021/MSHT/RE

V Horním Třešňovci dne 17. 5. 2021

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2021-22

 

Ředitelka školy, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s § 34, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon, ve znění pozdějších přepisů/ a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí od 1. 9. 2021 takto: 

   

Registrační číslo:

01/2021 přijat/přijata

03/2021 přijat/přijata

04/2021 přijat/přijata

05/2021 přijat/přijata

 

 

Mgr. Iva Vernerová

ředitelka školy

 

Vyvěšeno: 17. 5. 2021.

Back to top

Skip to content